FÖRETAGS OSTEOPATI


Behandlade och rehabiliterande friskvård för nöjd personal.

Reducerad sjukfrånvaro


Största orsaken till långvariga sjukskrivningar är smärta i rörelsekroppen, dvs nacke, rygg, leder och muskler. Osteopati hjälper er personal med individ anpassad behandling och förebyggande lösningar för att minska och förebygga smärta. Nöjd personal


Håll din personal frisk och smärtfri medans du bidrar till en attraktiv arbetsplats. Osteopati behandlar förebyggande, akut och långvarig smärta i kroppen. Fördelar för företagare


Friskvård i rehabiliterande och förebyggande syfte är avdragsgillt för arbetsgivare. Reducera sjukfrånvaron och bidrar till en attraktiv arbetsplats med hjälp av företags osteopati.Önskar du företags osteopati på ditt jobb? Osteopati är avdragsgillt som friskvård och går att kombiner som naturaförmån.


Fyll in en intresseanmälan för vidare information:

 
 
 
 VAD JAG KAN HJÄLPA DIG MEDTa steget mot en smärtfri vardag

En osteopats behandlar smärt-och rörelse problematik i kroppen. Osteopater besitter grundlig kunskap inom antaomi, fysiologi och pathologi (sjukdomar) för att vi ska kunna identifiera besväret och erbjuda bästa möjliga behandling. 

RYGG OCH NACKE

Vanligaste stället till smärta i kroppen är rygg-och nack smärta. Jag genomför en grundlig undersökning för att skapa en skärddarsydd behandling för minskad smärta och stelhet samt främja ökad rörelseomfång.

HÖFT, KNÄ OCH FOTLED 

Smärta i benen kan orsakar en stor rörelsebegränsning. Jag utvärderar just den smärtproblematiken som du har, för att hjälpa dig fungera så smärt-och rörelsefritt som möjligt i din vardag.

REHABILITERING

Individanpassad rehabilitering efter skada eller sjukdom som påverkar kroppens rörelseförmåga. Jag har utbidlning inom muskulär och neurologisk rehabilitering för ökad rörelse och funktion.

HUVUDVÄRK

Många går i onödan med behandlingsbar huvudvärk. Jag hjälper dig att identifiera vilken typ av huvudvärk du har och skapar en behandlingsplan därefter. 

STRESS OCH EMOTIONELLT

Stress påverkar både kropp och knopp hos alla människor. Manuell behandling av kroppen visar en minskad utsöndring av stresshormonet kortisol vilket leder till ökad välbefinnade och lugn i kroppen. Även samtal och rådgivning inom kost och nutition är en essentiell del av behandling vid stresssymtpom.

Jag önskar att boka en behandling direkt

Jag önskar att få en fri konsultation

AXEL, ARMBÅGE, HANDLED

Ensidig och monotomt arbete samt träning kan ofta leda till smärta och inskränkt rörelse i våra axlar och armar. Vi går grundligt igenom just din smärtproblematik för att sedan skräddarsy en behandling för ökad rörlighet och minskad smärta. 

HÅLLNING

Inom osteopatin ser man på helheten hos individen. Jag genomför hållningsanalys för att se en helhet i smärtproblematiken. Behandling och träning individanpassas för att just du ska uppå minskad smärta, ökad rörelse och en fri och bättre hållning.

NUTRITION

Hälsokostråd inom kost och kosttillskott med inkriktning mot symptom behandling för fyiska och psykiska bevsär.