Vad är Osteopati?

Osteopati är en manuell medicinsk disciplin som fokuserar på att hitta och behandla orsaken till smärta och sjukdom i kroppen. En av grundprinciperna i osteopati är att kroppen är en enhet där alla delar är beroende av varandra för att fungera optimalt. När det gäller hållningsmönster, så kan osteopater arbeta med patienter för att identifiera och korrigera obalanser i kroppen som kan orsaka problem med hållningen. De kan använda olika manuella tekniker för att behandla muskler, ligament och skelett för att öka rörlighet och minska spänningar som kan orsaka obalanser. 

Osteopater kan också arbeta med patienter för att öka medvetenheten om deras kroppshållning och lära ut övningar och tekniker som kan förbättra hållningen över tid. Detta kan inkludera att korrigera sittande eller stående positioner och att träna muskler för att stärka kroppen. Sammanfattningsvis kan osteopati vara till hjälp för att behandla och förebygga problem med hållningen genom att arbeta med kroppens strukturer och öka medvetenheten om kroppens position och rörelse. 


Om du har specifika frågor eller funderingar om osteopati och hur det kan hjälpa dig, rekommenderar jag att du rådfrågar en kvalificerad osteopat.

Förstabesök

-

75 min

-

850 kr